Privatlivs- og persondata

PERSON OG PRIVATLIVSPOLITIK

ABK Rammer, overholder på denne hjemmeside (www.abkrammer.dk) efter bedste overbevisning de fastlagte retningslinjer for behandling af persondata i henhold til EU-forordning om datasikkerhed af 25. maj 2018

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Aksel Berg Kristensen
Tlf.: +45 4020 1066
E-mail: kontakt@abkrammer.dk

Dataansvarlig

ABK Rammer
Rosas Mindevej 47
7120 Vejle Ø

Vores behandling af dine personoplysninger

ABK Rammer behandler kun personoplysninger, som du selv har udleveret til os.
Typisk drejer det sig om personoplysninger, som navn, adresse, telefon og e-mail.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

ABK Rammer stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

Tjenester på andre medier

Denne hjemmeside kan indeholde mediefunktioner fra f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube-videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan ABK Rammer behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).
 • Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

ABK Rammer kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger

ABK Rammer vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer senest 30 dage efter sletning.

Ønsker du at klage over ABK Rammer håndtering af personoplysninger kan dette gøres til: www.datatilsynet.dk

Videregivelse af oplysninger

ABK Rammer videregiver ikke personlige oplysninger til myndigheder, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for ABK Rammer.

Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke: ABK Rammer videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner uden for ABK Rammer, hvis vi har dit samtykke.
 • Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Af juridiske årsager:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed

ABK Rammer ønsker at sikre uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

ABK Rammer har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Krypteret backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på ABK Rammers vegne.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i ABK Rammer

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

ABK Rammer gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik.
Skulle vi modtage en formel skriftlig klage, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. ABK Rammer samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

ABK Rammers privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. ABK Rammer begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side.


Sidst redigeret: 09.08.2018